Detský film


Pre Filmový festival Azyl je veľkým potešením, že môže odprezentovať filmy najmladšej generácie, ktorá pod dohľadom Moniky Trajterovej a Zuzany Homolovej-Baloghovej vytvorí ročne desiatku zaujímavých krátkych filmov, ktoré už reprezentovali na mnohých svetových prehliadkach a festivaloch detského a animovaného filmu. Vybrali sme pre Vás na ukážku niekoľko filmov z ich produkcie.

01. Somárova pomsta
Veronika Barciová, animovaný film, 1min.20sec., 2005

O jednom neobyčajnom somárikovi.

02. Hviezdička
Michaela Kohútová, animovaný film, 2min.15sec., 2005

Hviezdička sa rozhodla pozrieť sa na Zem.

03. Pračlovek
Filip Jelínek a Denis Benek, animovaný film, 2min.15sec., 2005

Pračlovek spoznáva podmorský svet.

04. Trúbkár
Mišo Ormandík, animovaný film, 45sec., 2005

Treba veľa cvičiť, kým to začne znieť.

05. Miláčik
Dana Polakovičová, animovaný film, 2min., 2002

Keď sa veľa kŕmi, prerastie to cez hlavu.

06. Miru mir
Matej Šútovec, animovaný film, 1min., 2001

Novodobý Robinson na opustenom ostrove.

07. Ryby
Anna, Jakub a Pavol Kratochvílovci, animovaný film, 1min., 2001

Potravinový reťazec, v ktorom nie vždy vyhráva ten väčší.

08. Ako vznikol mops
Jakub Kroner, animovaný film, 1min., 2001

Človek môže aj v hneve stvoriť zaujímavé veci.

09. Kúpeľ
Šimon Matrka, animovaný film, 1min., 2001

Horúca vaňa padne dobre aj nebezpečnému tvorovi...

10. Movie star
Radomír Minjarik, animovaný film, 2min., 2001

Pásová výroba.

11. Petržalská myš
Dana Polakovičová, animovaný film, 2min., 2001

Metamorfózy prírody.

12. Karma Mungo
Dana Polakovičová, animovaný film, 2min.30sec., 2000

Väčší požierajú menších...Animovaný film vo Výtvarnom odbore ZUŠ Ľ. Rajtera Sklenárova v Bratislave (v Kulíškovej ul.) sa začal tvoriť z nadšenia animátorky Moniky Trajterovej a pedagógov šloly. Šťastnou náhodou sa stretli r. 1999 v projekte BIBIANY Leonardo, na ktorom so žiakmi školy spolupracovali. Medziiným aj na ilustráciách jedinečných Leonardových bájok, z ktorých mal neskôr vzniknúť animovaný film. Film síce hneď nevznikol, ale prišla ponuka pani Trajterovej, nezávislej producentky, animátorky a režisérky a jej neziskového fondu Priatelia animovaného filmu, aby talentovaní žiaci školy mohli animovať filmy pod vedením profesionálov — animátorov (s ďeťmi pracovali Ľ. Pavolová, G. Klaučová a hlavne M. Trajterová, technickú spoluprácu a postprodukciu zabezpečoval J. Chren). Poskytli škole techniku, technológiu , “know how” a hlavne pravidelnú nezištnú niekoľkoročnú pomoc M. Trajterovej. Do projektu sa zapojil v škole P. Čejka, neskôr L. štolcová a Z. Homolová-Baloghová. Prvé výsledky boli prezentované už v r. 2000 v rámci Festivalu audiovizuálnej tvorby pod strechou STV (Kameň, papier, nožnice). V novembri 2001 PAF n.f. spolu s Výtvarným odborom ZUŠ Sklenárova 5 a CC Centrom na Jiráskovej ulici zorganizovali prehliadku detskej animovanej tvorby “Petržalská myš 2001” a v novembri 2003 III. ročník prehliadky “Petržalská myš 2003” už s účasťou ZUŠ z Banskej Bystrice a Košíc. Od šk. roku 2001 / 2002 je animovaný film súčasťou vyučovacieho programu VO. Filmy, vytvorené na pôde školy sa priebežne zúčastňujú festivalov a súťaží doma aj v zahraničí.
Tvorivé dielne animovaného filmu Vyhne


V roku 2005, na výzvu predstaviteľov obce Vyhne / okr. éiar nad Hronom, Organizácia PAF n.f. usporiadala 1. ročník Tvorivých dielni animovaného filmu . Akcia sa konala cez prázdniny v miestnej škole. Zúčastnilo sa na nej 30 detí od 3 do 16 rokov. Pred akciou detí nemali žiadnu skúsenosť s natáčaním filmu. Po trojhodinovej teoretickej inštruktáži a praktickej ukážke deti postupne počas jedného týždňa vytvorili podľa vlastných scenárov viac ako 20 filmov. Po ďalšom spracovaní lektorkou /titulky, hudba, zvuk a prepis na DVD/ sa takmer všetky filmy umiestnili na domácich a svetových festivaloch.
V roku 2006, v rovnakom termíne bol vo Vyhniach usporiadaný ďalší ročník Tvorivých dielní. Za účasti ďalších lektorov - Mgr. Evy Čunderlíkovej, Mgr. Art. Tomáša Čepka a pedagogičky Moniky Gluzekovej z Vyhní sa dielne okrem animácie rozšírili o výuku tvorby hudby, filmových ruchov a výroby hraného a dokumentárneho filmu.
Rozšírilo sa technické vybavenie dielni a deti si už samé mohli filmy zostrihať, ozvučiť, otitulkovať a prepísať na DVD. Niektoré staršie deti si natočili svoje prvé zábery reálneho filmu videokamerou. Aj v tejto technológii prekvapili svojou kreativitou a dobrým vkusom.
Zásluhou morálnej aj finančnej podpory starostu obce Ing. Milana Filipa, sponzorov a ochoty umeleckých pracovníkov sa Tvorivé dielne animovaného, hraného a dokumentárneho filmu stanú v obci VYHNE tradíciou a uplne prirodzeným spôsobom uvedú deti do prostredia audiovizulneho umenia.

Srdečne Vás pozývame na ročník VYHNE 2007.

Monika Trajterová

Od roku 1967 pôsobila v Štúdiu animovaného filmu, Slovenská filmová tvorba Koliba. Spolupracovala na filmoch Viktora Kubala, neskôr ako animátorka vo filmoch Jaroslavy Havettovej. V roku 1969 napísala svoj prvý námet a scenár pre animovaný večerníček Uspávanka. V štúdiu animovanžho filmu vytvorila ako režisér a animátor v 41 animovaných filmov. Filmy, na ktorých pracovala boli prezentované na rôznych filmových festivaloch sveta (Hiroshima, Chicago, Annecy atď.). Jej film Krištof v ríši škriatkov bol ocenený GRAND PRIX DANUBE 1996.
Je členkou medzinárodnej organizácie ASIFA, Slovenského filmového zväzu, Slovenskej akadémie filmových a televíznych tvorcov, Asociácie tvorcov animovaného filmu Slovenska.
Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Priatelia animovaného filmu n.f. Formou tvorivých dielní vo viacerých mestách Slovenska založila detské krúžky animovaného filmu. Detské animované filmy sa zúčastnili rôznych medzinárodných festivalov a prehliadok a získali niekoľko cien a uznaní (Strieborný medveď v Ebensee, II. cena vo Varšave, prvé miesta v súťaži Európa v škole a ďalšie). V niektorých prípadoch (Chicago) patrila slovenská kolekcia k najpočetnejším.
V sučasnosti organizuje tvorivé dielne animovaného filmu pre deti a pedagógov ZUŠ.Webhosting cez VNET s.r.o.
english